Tien vragen

Tien vragen

Tien vragen over vrijmetselarij

 1. De vrijmetselarij is geen religieuze of kerkelijke organisatie, geen geheime vereniging, geen antichristelijke beweging, geen high-society club voor rijke mensen, geen ondergrondse beweging voor de redding van de wereld. De vrijmetselarij biedt mensen een methode om te komen tot persoonlijke zingeving. Het doel, de organisatievorm en de symbolische werkwijze van de vrijmetselarij zijn ooit afgeleid van het middeleeuwse metselaarsgilde. Belangrijke kenmerken van de vrijmetselarij zijn het nemen van je eigen verantwoordelijkheid, jezelf leren kennen, kennis delen en het zoeken naar normen en waarden. Symboliek en ceremoniële bijeenkomsten spelen in de vrijmetselarij een voorname rol. De vrijmetselaar is overtuigd dat symbolen mensen met verschillende achtergrond of religie en met uiteenlopende opvattingen samen brengt. Onze ervaring is dat juist dogma’s en leerstellingen hen juist uit elkaar drijft. De vrijmetselaar ziet zichzelf symbolisch als ruwe steen, een steen die bewerkt moet worden om een plek – zijn plek – in de samenleving in te nemen. Een samenleving die hij ziet als een te voltooien bouwwerk.
 2. De kosten voor het lidmaatschap verschillen per loge maar varieert tussen 200 en 400 Euro per jaar. De kosten voor het lidmaatschap bij Loge Fides zijn 360 Euro per jaar.
 3. De vrijmetselarij is niet bijzonder geheimzinnig. Wij stellen wel hoge eisen aan de vertrouwelijkheid van de discussie en onderlinge verhoudingen. Vrijmetselaars moeten zonder achterdocht of rancune vrijuit kunnen praten en meningen kunnen uitwisselen. Die vertrouwelijkheid is gewaarborgd in ons handelen. Tijdens onze bijeenkomsten maakt de vrijmetselarij veel gebruik van symbolen en het gezamenlijk beleven van rituelen. Hierdoor werkt elke vrijmetselaar aan persoonlijke groei en ontwikkeling. De vertrouwelijkheid van deze methode zorgt dat leden uitgroeien tot broeders en vrienden.
 4. De meeste vrijmetselaarsloges zijn alleen voor mannen. Echter er zijn ook loges alleen voor vrouwen en de Orde van Weefsters. Er is ook een aantal loges in Nederland van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij Le Droit Humain die gemengd lidmaatschap hebben.
 5. Nee hoor, absoluut niet. De leden van de vrijmetselaars hebben allemaal een andere afkomst en/of hebben een andere religie. Of zijn helemaal niet religieus. Bij vrijmetselaars gaat het niet om een dogmatische religie of godsdienst maar draait het juist om de mens zelf. Mensen maken onze samenleving. De vrijmetselarij biedt je een methode om te komen tot persoonlijke zingeving. Belangrijke kenmerken van de Vrijmetselarij zijn het nemen van je eigen verantwoordelijkheid, jezelf leren kennen, kennis delen en het zoeken naar normen en waarden. Door persoonlijke inzet, door proactief te leren van elkaar, met gebruik van symbolen en het gezamenlijk beleven van rituelen, werkt elke vrijmetselaar aan persoonlijke groei en ontwikkeling.
 6. Een loge komt regelmatig bij elkaar voor een Comparitie of een Open Loge. Tijdens een comparitie wordt er onderwerp uitgediept en een voordracht gehouden. Daarna mogen de aanwezige vrijmetselaars reageren. Dit houdt in dat iedereen iets kan toevoegen of vragen naar aanleiding van de voordracht. Hierbij wordt er strak op toegezien dat de uitwisseling van standpunten centraal staat en dat er met respect voor elkaar wordt gesproken. Het gaat erom dat we van elkaar leren. Een Open Loge is een ceremoniële bijeenkomst in een speciale ruimte van de Loge. Deze fraai gedecoreerde en ingerichte ruimte in het Logegebouw wordt ook wel Tempelruimte genoemd. Tijdens Open Loges worden de feestdagen van de vrijmetselaars gevierd. Na afloop van een Open Loge volgt steevast een feestelijk diner waarbij gezelligheid en oude gebruiken een mooie rol spelen.
 7. Tijdens een Open Loge, wat een ceremoniële bijeenkomst is in een speciale en fraai gedecoreerde ruimte van het Logegebouw, dragen alle vrijmetselaars een net zwart kostuum, een smoking of een rokkostuum. Tijdens een comparitie wordt er in de comparitieruimte van het Logegebouw een onderwerp uitgediept en een voordracht gehouden. Tijdens deze comparities is het kledingadvies “business casual”.
 8. Wie vrijmetselaar wil worden, meldt zich aan bij een loge. De loge is eigenlijk een vereniging van “spirituele bouwvakkers”. Naar het voorbeeld van de vroegere kathedralenbouwers beoefenen vrijmetselaars nu het bouwvak in geestelijke zin. Met gelijkgerichte idealen organiseren vrijmetselaars zich in een loge. Wie lid wordt van een loge, wordt gelijktijdig lid van de Orde van Vrijmetselaren. Het begrip “orde” is hier vergelijkbaar met “Orde van medisch specialisten” of “Orde van advocaten”.
  Contact
 9. Om je te mogen aanmelden als vrijmetselaar is de minimum leeftijd 18 jaar.
 10. Loge Fides is een warme vriendenclub die duidelijke keuzes heeft gemaakt. De meeste loges kiezen voor een wekelijkse bijeenkomst maar Fides komt bewust tweemaal per maand bij elkaar. Verder heeft Fides gekozen voor drie leidende thema’s als basis voor deze loge: Wetenschap, Religie en Filosofie. Naast vriendschap en gezelligheid streeft Fides er naar om zoveel mogelijk van elkaar te leren op het gebied van die specifieke thema’s en op het gebied van de filosofische diepgang en achtergronden van de rituelen en principes van de vrijmetselarij. Een aansprekende combinatie.
  Contact